Produkt
  • EX-54
Dokumentation

EX-54 – Elslutbleck för daglåsning av entréer.

Ett symmetriskt och vändbart elslutbleck med små dimensioner som gör det idealiskt i dörrmiljöer där utrymmet är begränsat.

Elslutbleck EX-54 är symmetriskt och därför vändbart. Med små dimensioner, endast 67 mm långt, blir det idealiskt för både nyinstallation och utbyte av äldre typer av elslutbleck.

Elslutbleck EX-54 finns i rättvänd och omvänd funktion i både 12 VDC och 24 VDC. Alla modeller har ett solitt vridfall med kolvavkänning som standard. Detta elslutbleck är framtaget för att passa i både nyinstallationer och när man vill byta ut en äldre elslutbleck till ett nytt, välfungerande elslutbleck med bättre prestanda.

Köp EX-54 hos CopiaxKöp EX-54 hos GöthesKöp EX-54 hos Copiax

Utforska gärna vidare Exmas Produktportfölj.

Elslutbleck Exma EX-99WP

Elslutbleck Exma EX-87

Elslutbleck Exma EX-82P

EX-91 HD

EX-91

EX-54

Exma Smartmanager

Exma Mobil App – Förenklad administration

Minirelä

Fjädervred & vridbegränsare

Skyddsbeslag

Dörrlägesgivare

Connectionbox & Connection Card

Dörrindikeringspanel

Styrenhet A1D – till Rapid motorslutbleck och Protector HD motorlås

Låshus guide till Duo

Exma Duo Alarm – För bevakning av ”olåsta” dörrar

Exma Duo BLE – För flexibel passage med mobiltelefon

Exma Duo Code – Ett helt fristående och kodstyrt system

Exma Duo – Flexibilitet och säkerhet i ett

Magnetslutbleck för Protector-serien

Kabel för Protector-serien

Protector 9197ML & Protector HD 9197ML – Anpassad för utrymningsdörrar

Protector 9192ML & Protector HD 9192ML – Fall- och hakregel med urtag för mittvred

Protector 919ML & Protector HD 919ML – Låshus med fall- och hakregel

Protector 909ML & Protector HD 909ML – Låshus med hakregel

Stolpar till motorslutbleck

Exma Rapid – Certifierat motoriserat slutbleck

Exma Compact BLE – Smidigt, smidigt, smidigt

Exma Compact – Motoriserad låsning i ett allt-i-ett-kit

Exma MiniRead – Smarta RFID-läsare

Din expert på elektromekanisk låsning