Skip to main content

Frågor & Svar

Exma Connection Box, Fjärrved, Indikeringspanel, Stolpen & Autentisering

När och hur använder jag Exma Connection Box?

Exma Connection Box underlättar och effektiviserar för både låssmed och elektriker vid installation av elektroniska låssystem. Via dosan länkas båda ändar samman så att allt kopplas rätt.

Låssmeden kopplar in systemet i sin ände och kan enkelt testa själv med hjälp av
urjackningsbara plintar. Därefter lämnas en förteckning till en elektriker som sedan tar vid. Allt blir snyggt och prydligt, utan några lösa kablar som någon måste gissa sig till vart de leder.

Varför ska jag använda Exma fjärrvred?

Fjädervred kan användas till de flesta godkända regel-, hakregel- och
fallregellås. Det finns olika varianter att välja på och fjädervredet ersätter då det vanliga vredet och ser till att låsets regel automatiskt Låses ut direkt efter verkställd öppning.

Fjädervreden finns i både svart och grön vredspak .
Vridbegränsare monteras under låscylindern och förhindrar att nyckeln kan tas ur
cylindern i upplåst läge.

Vad är Exma indikeringspanel och hur används den?

Dörrindikeringspanelen kan monteras som tillbehör till en anslutningscentral A1D. Den har både optisk och akustisk indikering som visar status på att dörr är låst eller är olåst. Indikeringspanelen lyser även åt sidorna för att ge optimal överblick i exempelvis en korridor.

Hur monterar jag stolpen på Exma motorslutbleck Rapid och Compact?

Börja med att skruva ur de sju skruvarna. Sätt tummen på spärrsliden så den hålls inne. Ta tag i stolpen och vinkla den in mot motorslutblecket för att få tryck på spärrsliden. Skjut sedan in hela stolpen på motorslutblecket. Sist skruvas de sju skruvarna fast igen för att hålla allt på plats.

Hur gör jag en autentisering och kopplar ihop Exma motorslutbleck Rapid med Styrbox A1D?

Efter att du monterat motorslutblecket Exma Rapid i dörrkarmen och styrbox A1D på lämplig plats är det dags att koppla samman motorslutblecket med styrboxen.

Börja med att trycka på den mittersta vita knappen inne i styrboxen, vilket är
installationskappen. Nu tänds den röda och orangea dioden med ett fast sken.

Håll en magnet mot Motorslutbleckets installations-punkt och du kan se en grön diod tändas på själva motorslutblecket.

Efter ca. tre sekunder slocknar den röda dioden inne i styrboxen och då vet du att parkopplingen mellan produkterna är klar.

Nu kan du göra anpassade inställningar av motorslutblecket genom styrboxen.

Exma Duo med NFC-kommunikation

Jag har precis flyttat in i ett hus med Exma Duo och vill nollställa produkten. Hur gör jag en fabriksåterställning av Exma Duo?

Börja med att ta skruva ur skruvarna på toppen (insida dörr) av enheten och ta bort
locket.

Väck enheten genom att trycka på valfri knapp på tangentbordet som finns på utsidan av dörren.

Gå tillbaka till insidan av dörren och tryck på den knapp som sitter precis under det lock du precis skruvat bort, alltså längt upp på kretskortet.

Håll knappen intryckt i 3 sekunder och vänta på signal. När du hör två snabba signaler vet du att produkten Exma Duo är fabriksåterställd. Du kan nu administrera den precis som vanligt.

Montera tillbaka locket på enheten (insida dörr) och var uppmärksam så du inte klämmer kabeln.

Hur gör jag en uppstart av Exma Duo (mobil med NFC)?

Här beskriver vi hur du programmerar in systemkortsatsen som medföljer Exma Duo (NFC) första gången eller efter att en fabriksåterställning gjorts.

Börja med att väcka enheten genom att trycka på valfri knapp på kappsaten (utsida
dörr).

Du lägger sedan in korten – det vill säga håller dem mot knappsatsen – i följande
ordningen:

1. Gul
2. Blå
3. Grön
4. Röd
5. Gul igen

Uppstart klart!

Jag har en Exma Duo för mobiltelefon med NFC. Hur lägger jag till kort för administration i min Android telefon?

Du administrera Exma Duo låset med Exmas mobilapp (iOs / Android) som finns att ladda ner utan kostnad på de flesta app-marknader. Innan du kam göra inställningarna i appen ska du lägga till de systemkort som hör till låset.

Öppna Exma User App å din androidtelefon, och ha alla systemkort till hand:

1. Håll det gula kortet mot mobiltelefonen. Klicka på ”Lägg till kort” i appen.
2. Håll det blå kortet mot mobiltelefonen. Klicka på ”Lägg till kort” i appen.

Nu kan du administrera till lås genom Exma User App.

Exma motorlås Protector och Protector HD

Hur initierar jag och parar min Protector HD motorlås med styrboxen A1D?

Protector HD har krypterad kommunikation och tillsammans med Exma styrenhet A1D har du stor valmöjlighet vad gäller styrning av dörrpassagen, exempelvis i anslutning med dörrautomatik och passagesystem.

Protector HD finns i utföranden 909ML, 919ML, 9192ML och 9197ML.

Efter att du monterat motorlåset Exma Protector HD i dörrkarmen och elektroniken är inkopplad enligt önskemål är det dags att koppla samman motorlåset med styrbox A1D.

Börja med att trycka på den mittersta vita knappen inne i styrboxen, vilket är
installationskappen. Nu tänds den röda dioden, med ett fast sken. Visa en magnet framför Exmaloggan på låsstolpen. Nu är initieringen klar!

Nu kan du göra anpassade inställningar av motorslutblecket genom styrboxen.

Hur installerar jag motorlåset Exma Protector och Protector HD i dörrkarmen?

Alla åtta variant av Exma motorlås Protector är efter SIS-standard för modul lås och urtaget i dörren behöver således anpassas efter det, exempelvis är låshusets höjd, inkl. kontakterad elkabel 170 mm hög.

Protector HD finns i utföranden 909ML, 919ML, 9192ML och 9197ML. Protector finns i utföranden 909ML, 919ML, 9192ML och 9197ML.

1. Börja med att föra in elkabeln genom den för-borrade kabelrännan i dörrbladet.
2. Koppla sedan ihop låshus och elkabel genom specialkontakten.
3. Nu kan du försiktigt sätta in låshuset i dörrbladet.
4. Ställ cyliderroddaren så att pilformen pekar nedåt. OBS! på båda sidor av
dörrbladet!
5. Montera låscyliner och behör.
6. Testa att nyckeln i låscylindern så att låshus och låscylinder enkelt låser och
låser upp.
7. Skruva fast låshuset i låsstolpen.

När det är dags att montera magnetslutbleckt i dörrkarmen, se då till att dörrlägesgivaren på motorlåsets låsstolpe linjerar med magneten i slutblecket. Magneten i slutblecket är justerbar. Skruva fast magneten i rätt läge innan du monterar slutblecket.

Hur kopplar jag in motorlåset Exma Protector?

Exma Protector har okrypterad kommunikation. Ingen styrenhet är nödvändig, då du kontrollerar motorlåset direkt med driftspänning, startimpuls och återkoppling.

Protector finns i utföranden 909ML, 919ML, 9192ML och 9197ML. Efter att du monterat motorlåset Exma Protector i dörrkarmen är det dags att koppla in
elektroniken enligt önskemål.

Inkopplingen med slutning tryckknapp:
1. Koppla in med extern dörrlägesgivare och utan magnetslutbleck genom att
använda den röda och svarta kabeln från motorlåset.
2. Öppning med potentialfri slutning, dvs tryckknapp. Reläet sluter nu när regeln är
inne. Detta kan med fördel användas när motorlåset ska kopplas till en
dörrautomatik.
3. Relä. Vit=C Brun=NC
4. Om du istället klipper den gröna bygeln så sluter relät när regeln är ute, dvs
motorlåset låser.

Hur gör jag en inkoppling med öppnasignal med spänning med motorlåset Exma Protector?

Exma Protector har okrypterad kommunikation. Ingen styrenhet är nödvändig, då du kontrollerar motorlåset direkt med driftspänning, startimpuls och återkoppling.

Protector finns i utföranden 909ML, 919ML, 9192ML och 9197ML.

Efter att du monterat motorlåset Exma Protector i dörrkarmen kan du göra inkoppling så att öppningssignalen går på spänning.

Öppna med spänning:
1. Om du istället klipper den gröna bygeln så sluter relät när regeln är ute, dvs
motorlåset låser.
2. Relät sluter nu när regeln är ute.

Exma Duo BLE

Frågor gällande Duo BLE. Administration och inställningar görs i Exma Smart Manager App (iOs / Android).

Duo BLE kan installeras både med och utan tangentbord. För att låsa och låsa upp dörren kan man använda mobiltelefon, kod, tag eller sms-nyckel och det går alltid att använda nyckel.

Notera: när du administrerat en inställning Exma Smart Manager och vill prova låsets tangentbord är det viktigt att ”lägga på luren” och att avsluta kommunikationen mellan telefon och lås genom att gå baklänges i menyerna.

Hur startar jag Exma Duo BLE?

För att starta Exma Duo BLE ska du vara nära låsenheten med din mobiltelefon och ha Appen Exma Smartmanager installerad (iOs / Android).

1. Öppna Exma Smart manager app.
2. Låset presenterar sig i appen
3. Klicka på det aktuella låset och tryck ”Opening Key” och ange 0 för första
användare och klicka sedan ”ok”.
4. Skriv in parningskoden som finns på insidan av batteriluckan på låsenheten.
Klicka sedan ”Parkoppling”.

Låset Exma Duo BLE och appen Exma Smart manager är nu ihop kopplade. Låsenheten presenteras under ”My Locks”.

Du kan nu lås och låsa upp dörren genom att trycka på hänglåset i appen.

Hur administrerar jag Exma Duo BLE?

För att administrera Exma Duo BLE ska du vara nära låsenheten med din mobiltelefon och ha Exma Smart Manager app installerat (iOs / Android).

1. Gå in på låset i Smart manager App
2. Klicka på ”Administrera”
3. Börja med att ställa in datum och tid för låset under ”Set lock time”. Låset ställer nu i aktuell tid och visar detta i appen
4. Nästa steg är att ställa in säkerhetsläge. Klicka på Security Modes eller
Tidsstyrning på svenska Här kan du välja på vilket sätt låsenheten ska kunna låsas upp. Exempelvis med mobiltelefon, gruppkoder och/eller tag. Klicka på önskad inställning och låset svarar att läget blir inställt. Låset är nu inställd på att låsas och låsas upp med exempelvis kod. För att lägga in en kod som du kan låsa upp Exma Duo BLE med gör du följande (detta gäller även administration av andra tillagda Security Mode eller på svenska säkerhetslägen.
5. Under ”Passage Control” går du in på Set Group Code
6. Klicka på ”Add a code”
7. Och välj därefter en sexsiffrig kod. Klicka ”ok”.
Notera: i filmklippet nedan visar vi en enkel kod – för din säkerhet bör du välja en
mer invecklad kod för hög säkerhet.
8. För att koden ska börja fungera behöver du
9. Försäkra dig om att du har gjort en lägesinställning / Satt rätt mode som gör att
du tillåter passage med kod

Väck tangentbordet genom att trycka på valfri knapp.
Nu fungerar koden att låsa/låsa upp med!

Hur återställer jag Exma Duo BLE till fabriksinställning?

Gäller om du redan parat dig med mobiltelefonen tidigare. Om inte, behöver inget göras i mobilen utan bara ”reset” på knappen i elektroniken i låset det vill säga endast punkten 5 nedan.

Övriga punkter behöver bara göras om du använt/parat dig med låset tidigare alltså för att administrera Exma Duo BLE ska du vara nära låsenheten med dinmobiltelefon och ha Exma Smart Manager app installerat (iOs / Android).

Att ”reset” dvs göra en fabriksåterställning på Exma Duo Ble gör du om du till exempelvis precis flyttat in i ett hus med Exma Duo BLE och vill nollställa produkten för att göra dina egna inställningar.

1. Öppna Exma Smart Manager app
2. Klicka på pennan på bredvid det lås du vill återställa.
3. Klicka på sedan på krysset för det lås du vill återställa och klicka ”Yes” för att
bekräfta.
4. Notera! Låset finns fortfarande kvar under mobiltelefonens Bluetooth-
inställningar. Gå in och ta bort låset från mobiltelefonens Bluetooth-inställningar.
5. Återställ även låsenheten genom att klicka på knappen på kretskortet tills du hör
två korta pip. Återställningsknappen finns under locket på produkten, insidan av
dörren.

Hur lägger jag till fler personer för att de ska kunna lås upp Exma Duo BLE med mobilen?

För att administrera Exma Duo BLE ska du vara nära låsenheten med din mobiltelefon och ha Exma Smart Manager app installerat (iOs / Android).

1. Öppna Smart Manager appen och klicka på det lås du vill administrera och sedan
vidare på ”Administrera”
2. Gå till ”Passage Control” och klicka på ”Opening Keys”
3. Nu ser du en lista på alla tillgängliga nycklar du har till låset idag. Du kan både lägga till EN till genom att klicka på ”Create New Admin Key” – här kan du lägga till en ytterligare Administrationsnyckel vilket ge fördelen att om någon av två administratörer tappar bort sin telefon kan den andra plocka bort borttappade telefonens rättigheter i låset.
4. Lägg till en vanlig (mobil)nyckel genom att klicka på (Create New Key)
5. De ID-nummer som skapas för nycklarna i din lista är de koder du ska ge till de
personer som ska ha tillgång att öppna/låsa låsenheten.

Hur lägger jag till en passeringskod till Exma Duo BLE?

Security mode / säkerhetsläget måste ställas in för att ge rätten till passage med kod. För att administrera Exma Duo BLE ska du vara nära låsenheten med din mobiltelefon och ha Exma Smart Manager app installerat (iOs / Android).

1. Öppna Smart Manager appen och klicka på det lås du vill administrera och sedan
vidare på ”Administrera”
2. Gå till ”Passage Control” och klicka på ”Manage Group Codes”
3. Klicka på ”Add Code”
4. Och välj därefter en sexsiffrig kod. Klicka ”ok”. Notera: i filmklippet nedan visar vi en enkel kod – för din säkerhet bör du välja en mer invecklad kod för hög säkerhet. Du kan addera upp till tio gruppkoder.
5. För att koden ska börja fungera behöver du

a. Gå ur administrationsläget
b. Väcka tangentbordet genom att trycka på valfri knapp
c. Nu fungerar koden att låsa/låsa upp med!

Hur lägger jag till en tag (tagg) till Exma Duo BLE?

Security mode / säkerhetsläget måste ställas in för att ge rätten till passage med kod. För att administrera Exma Duo BLE ska du vara nära låsenheten med din mobiltelefon och ha Exma Smart Manager app installerat (iOs / Android).

1. Öppna Smart Manager appen och klicka på det lås du vill administrera och sedan vidare på ”Administrera”
2. Under ”Passage Control” klickar du på ”Manage Tags” Det kan ta en några sekunder när appen uppdaterar låset med information.
3. Du ser sedan en lista med tillgängliga aktiva taggar.
4. Klicka på ”Add Tags” Tangentbordet på utsidan av låsenheten startar. Välj position där du vill lägga taggen tex. 1# För en ytterligare tag 2# osv. Du ser naturligtvis i listan vilka positioner som är lediga och visa taggen för tangentbordet för att aktivera taggen. Grön lampa tänds.

För att taggen ska fungera behöver du:
a. Gå ur administrationsläget
b. Väcka tangentbordet genom att trycka på valfri knapp
c. Nu fungerar taggen att låsa/låsa upp med!

Hur skickar jag en sms-nyckel med Exma Duo BLE?

Security mode / säkerhetsläget måste ställas in för att ge rätten till passage med kod. För att administrera Exma Duo BLE ska du vara nära låsenheten med din mobiltelefon och ha Exma Smart Manager app installerat (iOs / Android).

1. Öppna Smart Manager appen och klicka på det lås du vill administrera och sedan
vidare på ”Administrera”
2. Klickar du på ”Set Mode to sms Key” för att låsenheten ska kunna låsas upp med
sms-nyckel. Klicka ”ok”
3. Under ”Passage Control” klickar du på ”Sms Key”
4. Välj mellan att:
a) Ställa in en tid då sms-nyckeln ska fungera / vara aktiv
b)  En sms-nyckel som är aktiv hela tiden. Klicka då på ”Create New Permanent Key”
5. Sms-nyckeln kommer nu i en lista över dina sms-nycklar. För att skicka en sms- nyckel klickar du på nyckeln i listan och skriver in det mobilnummer som ska ha tillgång till sms-koden. Klicka på ”Send”.

Hur tar jag emot en sms-nyckel med Exma Duo BLE?

För att ta emot en Exma Duo BLE sms-nyckel behöver mottagaren ladda ner och
installera Exma Smart Manager app (iOs / Android).

1. Du har fått ett sms med en sms-nyckel för Exma Duo BLE. Klicka på länken i ditt
meddelande. Meddelandet innehåller länkar för Apple likväl för Android för installation
2. Kopiera sedan smsnyckeln/koden
3. Meddelande innehåller namnet till låset SMS-nyckeln fungerar i Exma Smart Manager.
4. Smart Manager app öppnas och du kan se det nya låset under listan för ”Tillgängliga lås”
5. Klicka på det aktuella låset.
6. Klicka på ”Sms nyckel”
7. Den SMS-nyckel/kod du kopierat visar sig och du klickar öppna

Din expert på elektromekanisk låsning