Skip to main content

Cookies & Integritetspolicy
(Personuppgiftspolicy)

Senast uppdaterad 26-jan-2024
Effektivt datum 26-jan-2024

Org. nr 556275-5891, Exma Säkerhetssystem AB, Montörgatan 1, Eskilstuna 632 29, Sverige, e-post: kontakt@exma.se, telefon: 016-14 16 80

Denna integritetspolicy gäller (”Exma Säkerhetssystem AB”, ”vi” eller ”oss”) gällande insamling, användning och avslöjande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (exma.se).

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.

VILKA UPPGIFTER SAMLAS IN?

Typiska uppgifter är:

  • Kontaktuppgifter, till exempel namn, e-postadress och telefonnummer.
  • Användarinformation, till exempel hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Det kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker och vad du klickar på.

HUR SAMLAS UPPGIFTERNA IN?

Det vanligaste sätten för oss att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem i ett formulär eller att vi får in dem via cookies. Cookies gör att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket sparar tid, ger bättre funktionalitet och en smidigare användarupplevelse.

VARFÖR VILL NI SAMLA IN UPPGIFTER?

Det finns en rad olika anledningar till att vi samlar in och använder dina personuppgifter: dels för att förbättra och anpassa våra produkter och tjänster och dels och för att samla in statistik om vår sajt så att vi kan göra den bättre för besökarna. Hanteringen baseras på det som i GDPR kallas för legitimt intresse, vilket betyder att vi använder informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om produkter och tjänster från oss. Då hjälper det oss om vi vet vad du visat intresse för och samtidigt slipper du få marknadsföring som inte är relevant för dig.

BEVARANDE AV DIN INFORMATION:
Vi behåller din personliga information i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutat sina konton eller så länge det behövs för att uppfylla ändamålen som anges i denna integritetspolicy. Viss information kan behöva behållas längre för bokföring/rapportering enligt lag eller av legitima skäl som att genomdriva lagliga rättigheter eller förebygga bedrägerier. Residual anonym information och aggregerad information, som inte identifierar dig direkt eller indirekt, kan lagras på obestämd tid.

EXMA MOBILAPP DATASÄKERHET
– Ingen data delas med tredje part
– Ingen data samlas in

Länk till app på Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exma.user.app&hl=sv&gl=US

EXMA SMART MANAGER DATASÄKERHET
– Ingen data delas med tredje part
– Ingen data samlas in

Länk till app på App Store: https://apps.apple.com/se/app/exma-smart-manager/id1477990991
Länk till app på Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.exma.smartManager&hl=sv&gl=US

Information om hur vi använder cookies på Exma Säkerhetssystem Aktiebolag, 556275-5891

Vad är kakor?
 
Cookies vi använder oss utav på vår webbplats:
 
Hantera cookie-inställningar
Cookie-inställningar.

Du kan ändra dina cookie-inställningar när som helst genom att klicka på knappen ovan. Detta låter dig återbesöka cookie-samtyckesbanner och ändra dina inställningar eller dra tillbaka ditt samtycke omedelbart.

Utöver detta tillhandahåller olika webbläsare olika metoder för att blockera och ta bort kakor som används av webbplatser. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att blockera/ta bort kakor. Här är länkar till supportdokument om hur du hanterar och tar bort kakor från de största webbläsarna:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Om du använder någon annan webbläsare, besök vänligen din webbläsares officiella supportdokument.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Exma Säkerhetssystem AB iakttar försiktighet vid överföring av dina personuppgifter. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part.

Exma Säkerhetssystem AB kan komma att överföra dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden i följande situationer:

Tredjepartstjänsteleverantörer: Vi har avtal med andra företag som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bland annat IT–tjänster så som molntjänster, kommunikations- & marknadsföringstjänster och lagringstjänster, betalnings– och bokföringstjänster, rekryteringstjänster, analyser av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar.

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Exma Säkerhetssystem AB ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

VAD HAR JAG FÖR RÄTTIGHETER?

Du har:

  • Rätt till tillgång/registerutdrag: rätt till information om vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, du har rätt att veta vilka andra som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. Det betyder att du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och läsbart format.
  • Rätt att begära att Exma Säkerhetssystem AB korrigerar felaktig information om dig själv.
  • Rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.
  • Rätt att när som helst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder ska vi upphöra med all direktmarknadsföring till dig, utan onödigt dröjsmål.
  • Rätt att klaga på hur vi använder dina personuppgifter till Datainspektionen.

Fullständig information om dina rättigheter hittar du här: Document 32016R0679

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICY

Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på vår hemsida (exma.se)

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

SÄKERHET:
Säkerheten för din information är viktig för oss, och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Dock, med tanke på inneboende risker, kan vi inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss, och du gör det på egen risk.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot denna integritetspolicy eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta Niclas Johansson på kontakt@exma.se

Fullständig kontaktinformation till Exma Säkerhetssystem AB
Exma Säkerhetssystem AB
Org. nr 556275-5891
Montörgatan 1
632 29 Eskilstuna
Telefon: 016-14 16 80
E-post: kontakt@exma.se