Produkt
Styrenhet A1D
Dokumentation

Styrenhet A1D – Till Rapid motorslutbleck och Protector HD motorlås

Kan styra ett eller två lås i samma dörr. Öppnastyrningarna kopplas in i styrenhet A1D från valfritt passagesystem. Krypterad kommunikation mellan styrenhet och Rapid motorslutbleck och Protector motorlås-serien. Trådarna är därmed skyddade från yttre manipulation. 

Styrenhet A1D har en mängd inställningar som görs via dipswitchar eller byglar.

  • Regelkalibrering
  • Regellarm
  • Öppnasignal till dörrautomatik
  • Systemövervakning
  • Fjädervredsinställning
  • Reläkort med 2 separata reläer som kan byglas in i 14 olika önskvärda funktioner.
  • Styrenheten är förberedd för ett extra reläkort , om två reläer till önskas.
  • Ingångar för inkoppling av Exma dörrindikering.
  • Status dioder för öppen , låst i styrenheten.
Gör en förfrågan

Utforska gärna vidare Exmas Produktportfölj.

Minirelä

Fjädervred & vridbegränsare

Skyddsbeslag

Dörrlägesgivare

Connectionbox & Connection Card

Dörrindikeringspanel

Styrenhet A1D – till Rapid motorslutbleck och Protector HD motorlås

Din expert på elektromekanisk låsning