För oss är det oerhört viktigt att arbeta med en genomgående lokal förankring. Såväl kompetens som material införskaffar vi, i största möjliga utsträckning, i vår geografiska närhet.

Detta innebär till exempel att vi har vissa underleverantörer på en armlängds avstånd, bokstavligt talat.

Närheten skapar både bra relationer och en svårslagen snabbhet. Vi kan vara långt mer lyhörda, till och med spontana, i vår produktutveckling än andra tillverkare. Detta utan att någonsin behöva göra avkall på våra högt ställda kvalitetskrav.

Genom att vara belägna i Eskilstuna har vi också en perfekt geografisk utgångspunkt. Det är både lätt för oss att besöka våra kunder och samtidigt enkelt för dem att hälsa på hos oss.

Säkert och certifierat

Eftersom Exma arbetar med olika slags säkerhetssystem är certifikat och intyg naturligtvis viktigt, både för oss och våra kunder.

Förutom att vi givetvis har allt som krävs ger vår lokala förankring extra trygghet. Exma är mer än svensktillverkat; det är Eskilstunatillverkat.

Säkerheten styr valet av lösning

Samtidigt som trådbundna system erbjuder central kontroll innebär de ökad sårbarhet. Därför har vi valt att istället fokusera på stand alone-produkter.

Ett slutet system, som självklart kan programmeras på plats av behörig person, innebär färre angreppspunkter och minimalt med kabeldragning.

Smidigt att installera

Fristående stand alone-system är också attraktiva ur installationssynpunkt.

Färre ingrepp på dörrar och intilliggande väggar effektiviserar processen för den som monterar, samtidigt som det också innebär att kunden snabbare får ett färdigt lås – utan behov av restaurering.

Givetvis erbjuder vi på Exma instruktioner och utbildningar inom såväl installation som underhåll av våra produkter.

Smidigt att använda

Säkerhet och certifikat är naturligtvis elementärt när det kommer till de produkter vi erbjuder.

Samtidigt lägger vi också väldigt mycket vikt vid användarvänlighet. Våra produkter ska vara lika enkla att använda som de är säkra.

Våra lösningar är både skalbara och anpassningsbara, något som gör det enkelt för våra kunder att själva bestämma hur de vill hantera sitt låssystem.

Anpassningsbar design

En gemensam nämnare i alla våra produkter är naturligtvis de högt ställda kraven på säkerhet. Men; det får ju gärna vara snyggt också!

För att låsen ska passa in i våra kunders miljöer och stil erbjuder vi olika anpassningar avseende design.